IOI 2018 will be held in Tsukuba, Japan from 1 September – 8 September.

Members of the Malaysian Team

  • Lee Jia Jun, Chung Hua High School Seremban
  • Tan Jia Qing, Hin Hua High School
  • Tan Wei Xin, Sunway College
  • Yeoh Zi Song, Chung Ling High School