IOI 2017 will be held in Tehran, Iran from 28 July – 4 August.

Members of the Malaysian Team

  • Gan Zhi Wei, The Alice Smith School
  • Tan Jia Qing, Hin Hua High School
  • Yeoh Zi Song, Chung Ling High School
  • Yew Jen Khai